Predelovalci

Na žagi z bogato zgodovino je možen razrez vseh vrst hlodovine, storitve žagarstva, prodaja različnih vrst in dimenzij lesa ter lesnih sekancev.

Med ponudbo podjetja Biomase JM spada:

- distribucija lesne biomase,

- odkup lesne biomase pri cesti in na panju,

- odkup lesa od debeline 5cm naprej,

- čiščenje gozdov in zarasle površine ter

- ponudba storitev mletja in transporta lesne biomase

Društvo skrbi za izobraževanje svojih članov na področju gospodarjenja z gozdom, varnega dela in uporabe lesa kot vira energije, skupno in tako ceneje skušamo nabavljati gozdarsko opremo in orodje, svoje člane seznanjajo z možnostmi pridobivanja državnih in evropskih sredstev za boljše trajnostno gospodarjenje z gozdom in ne nazadnje, družijo se, se spoznavajo in navezujejo stike s podobnimi organizacijami v Sloveniji in v tujini. Pridružite se jim torej, da bodo pri tem uspešnejši in močnejši!
Zanesljiv partner za celovite rešitve s področja krovstva, tesarstva, kleparstva, montaže strešnih oken, izdelave nadestreškov, frčad, strelovodov, snegolovov, montaže sončnih kolektorjev, fotovoltaike,...preverite!
© Gorički lejs - potencial razvoja Goričkega 2021
Prva stran   |   O projektu   |   Aktualno   |   Proizvajalci in predelovalci   |   Kontakt   |  

Žitek
Društvo za trajnostni razvoj podeželja
Andrejci 33/a, 9221 Martjanci