Predstavitve projekta širši javnosti

Projekt Gorički lejs smo predstavljali različnim ciljnim skupinam

V zadnjem času je bilo sprejetih kar nekaj dokumentov, ki dajejo lesno pridelovalno industrij pomen strateško pomembne gospodarske panoge. Vlada je junija 2012 sprejela Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno – lesne verige, do leta 2020, s promocijskim sloganom ''Les je lep''.

V septembru letošnjega leta sta se minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan in minister za gospodarski razvoj mag. Stanko Stepinšek skupaj s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenija ter Združenja lesne in pohištvene industrije sestali na temo prestrukturiranja lesno-pridelovalne panoge. Minister Židan je poudaril, da bo Ministrstvo v okviru Programa za podeželje 2014-2020 namenilo okvirno 50 milijonov evrov sredstev za vlaganje v mikro podjetja. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa bo preverilo možnosti vlaganja iz kohezijskih skladov v okrog 100 milijonov že identificiranih projektov.

Namen našega projekta je tudi ozaveščanje prebivalcev o pomenu lesa in njegovih proizvodih. V ta namen smo izdelali ozaveščevalna gradiva z omenjenimi prednostmi gozda in lesa, tako na splošno kot na lokalni ravni. V sklopu projekta se izvaja promocija pod skupno grafično podobo in drobnim promocijskim materialom. Izvedlo se je že nekaj ozaveščevalnih dogodkov in predstavitev v okviru sejmov (Kmetijsko živilski sejem Agra, Kmečka tržnica Cankova, Septembrska turistična tržnica v Moravskih Toplicah ipd.) in predstavitev na to temo.

 

Naš praznik ''Razvojna agencija Sinergija''
Naš praznik ''Razvojna agencija Sinergija''
Naš prearnik ''Razvojna agencija Sinergija''
Naš praznik ''Razvojna agencija Sinergija''
Naš praznik ''Razvojna agencija Sinergija''
Septemberska turistična tržnica v Moravskih Toplicah
Septemberska turistična tržnica v Moravskih Toplicah
Septemberska turistična tržnica v Moravskih Toplicah
Kmečka tržnica Cankova
Kmečka tržnica Cankova
Srednja poklicna in tehnična šola Murska Sobota - oddelek za lesarstvo
Srednja poklicna in tehnična šola Murska Sobota - oddelek za lesarstvo
Srednja poklicna in tehnična šola Murska Sobota - oddelek za lesarstvo
Srednja poklicna in tehnična šola Murska Sobota - oddelek za lesarstvo
Obisk učencev OŠ Veržej
Obisk učencev OŠ Veržej
Obisk učencev OŠ Veržej
Obisk učencev OŠ Veržej

© Gorički lejs - potencial razvoja Goričkega 2020
Prva stran   |   O projektu   |   Aktualno   |   Proizvajalci in predelovalci   |   Kontakt   |  

Žitek
Društvo za trajnostni razvoj podeželja
Andrejci 33/a, 9221 Martjanci