Bili smo na AGRI 2013

Z projektom Gorički lejs - potencial razvoja Goričkega, smo sodelovali na letošnjem Kmetijsko živilskem sejmu in predstavili projekt, aktivnosti in že dosežene cilje ter rezultate.

AGRA, najpomembnejši sejem kmetijstva in živilstva v Sloveniji ter v sosedski regiji štirih držav v Gornji Radgoni, na stičišču Slovenije z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko, postreže vsako leto s tradicijo dobrega kmetovanja in kvalitetne hrane. Kakor z inovativno svežino novih tehnologij in znanj.
Sejem daje tradicionalni kakovosti sveže poudarke in se je to leto poleg kmetovanja in kvalitetne hrane me drugim orientiral tudi na gozdno-lesno pridelovalno verigo z naslednjimi aktivnostmi:
- Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, s posvetom PEFC o izvajanju certifikacije gozdov,
- »Miscanthus«, energetska rastlina za kurjenje s sekanci
- Brezplačna svetovanja gradbenega inštituta ZRMK in energetska svetovanja ENSVET za trajnostno gradnjo in uporabo obnovljivih virov energije na kmetijah in v gospodinjstvih
- Predstavitev dreves, grmovnic in vrst lesa iz slovenskih gozdov
- Sejemska učna gozdna pot s strokovnim vodenjem in delavnicami za otroke
- Razširjena ponudba najnovejše mehanizacije, opreme in orodij s področja gozdarstva z bogatim spremljevalnim programom
- Zavod za gozdove Slovenije s 15. sekaškim tekmovanjem in lastnikov gozdov, vsakodnevnimi demonstracijami varnega dela v gozdu in krojenja gozdnih lesnih sortimentov, osvetlitvijo vloge gozda v vodnem krogu, strokovno vodenimi ogledi po sejemski učni gozdni poti, predstavitvijo dopolnilnih dejavnosti na kmetiji s področja gozdarstva ...
- MKO, Direktorat za lovstvo, gozdarstvo in ribištvo, s predstavitvijo novele zakona o gozdovih na področju sledljivosti, akcijskega načrta Les je lep ter gozdno - lesne verige
- Vrhunski dosežki s področja kmetijske mehanizacije, orodja in opreme, kmetijskih gradenj, varovanja okolja

Z našo predstavitvijo smo tako sledili in dodatno prispevali k ozaveščanju in pomenu lesa, kot njegovih proizvodov, s poudarkom na lokalnih prednosti, skrbi za razvoj podjetništva na lokalni ravni, promociji izkoriščanja potenciala in predvsem razvoja v gozdno –lesni verigi.

agra1

© Gorički lejs - potencial razvoja Goričkega 2020
Prva stran   |   O projektu   |   Aktualno   |   Proizvajalci in predelovalci   |   Kontakt   |  

Žitek
Društvo za trajnostni razvoj podeželja
Andrejci 33/a, 9221 Martjanci