O projektu

Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek, pod okriljem LAS Goričko izvaja projekt z naslovom Gorički lejs - potencial razvoja Goričkega.

Namen projekta je vzpostavitev verige proizvajalcev in predelovalcev lesa na območju LAS Goričko in s promocijskimi aktivnostmi povečati prepoznavnost proizvajalcev in predelovalcev lesa in s tem njihovih produktov, posledično pa povečati učinkovitost trženja njihovih produktov.

Eden od temeljnih ciljev projekta pa je tudi povečati ozaveščenost ljudi o pomenu lesa in njegovih proizvodov. 

Prav z namenom povečati ozaveščenost ljudi o pomenu lesa in njegovih proizvodov se v okviru projekta izvaja Javni natečaj za izbiro OZAVEŠČEVALNIH ELEMENTOV izdelanih iz lesa.

© Gorički lejs - potencial razvoja Goričkega 2021
Prva stran   |   O projektu   |   Aktualno   |   Proizvajalci in predelovalci   |   Kontakt   |  

Žitek
Društvo za trajnostni razvoj podeželja
Andrejci 33/a, 9221 Martjanci