Glavne aktivnosti

Koordinacija in vodenja projekta

Zasnova in vzpostavitev verige proizvajalcev in predvsem predelovalcev lesa:

  • zbiranje podatkov o vseh pridelovalcev in predelovalcev lesa, katere bodo potem razvrščeni v skupine kot so: proizvajalci oz. ponudniki surovega lesa, tesarji, graditelji objektov iz lesa, tradicionalne obrti iz lesa, umetnostna obrt in izdelki iz lesa. Na podlagi pridobljenih podatkov bomo poskušali med posameznimi subjekti spodbuditi njihovo sodelovanje. Na ta način bomo izboljšali njihovo konkurenčnost predvsem pri skupnem nastopu na trgu,
    • oblikovanje celostne grafične podoba- za novo nastalo združenje,
    •  izdelava spletne strani, predstavitveno gradivo in drobni promocijski material,
  •  3 javne predstavitve novega nastalega združenja (kot so na sejmih, prireditvah in na srečanjih).

 Ozaveščenje prebivalcev območja LAS o pomenu lesa in njegovih proizvodih:

  • izdelava ozaveščevalnega gradiva o pomenu lesa in njihovih proizvodih (1.000 kom),
  •  »ozaveščevalni elementi »izdelava lesenih izdelkov v obliki igral, skulptur, ozaveščevalnih tabel, počivališč,
  • organizacija in izvedba 5 ozaveščevalnih dogodkov na temo les in njegovi proizvodi za različne ciljne skupine.

 Promocija projektnih aktivnosti:

  • objava 5 člankov o projektu (v lokalnih časopisih, na spletni strani in na lokalni TV postaji).


© Gorički lejs - potencial razvoja Goričkega 2021
Prva stran   |   O projektu   |   Aktualno   |   Proizvajalci in predelovalci   |   Kontakt   |  

Žitek
Društvo za trajnostni razvoj podeželja
Andrejci 33/a, 9221 Martjanci