Cilji projekta

Cilj projekta, Gorički lejs – potencial razvoja Goričkega, katerega nosilec je Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek, je vzpostavitev verige proizvajalcev in predelovalcev lesa na območju LAS Goričko.

S promocijskimi aktivnostmi se poveča prepoznavnost proizvajalcev in predelovalcev lesa in s tem učinkovitejše trženje njihovih produktov.

Vse tovrstne subjekte bomo združili na enem mestu in jih vzpodbudili k boljšemu medsebojnemu sodelovanju.

Na ta način bomo prispevali k povečanju izkoristka lesno proizvodnega potenciala gozdov.

Z trajnim varovanjem naravne in kulturne dediščine ter ekonomsko učinkovitejšega gospodarjenja z gozdovi, bomo trajnostno prispevali tudi k prioriteti Lokalne razvojne strategije.

Ciljne skupine projekta so, pridelovalci in predelovalci lesa na območju LAS Goričko, mladi, katere zanima pridelava in predelava lesa ter starejši zainteresirani.

© Gorički lejs - potencial razvoja Goričkega 2021
Prva stran   |   O projektu   |   Aktualno   |   Proizvajalci in predelovalci   |   Kontakt   |  

Žitek
Društvo za trajnostni razvoj podeželja
Andrejci 33/a, 9221 Martjanci